Pomagajmy bezdomnym, samotnym, potrzebującym …

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta Lubartowa
 
zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli aby w okresie zimowym los osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych i samotnych nie pozostał nikomu obojętny. Nadchodzące miesiące są zawsze niezwykle ciężkim okresem dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Zwracam się z apelem o wrażliwość i reagowanie na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób narażonych na działania niskich temperatur, a wymagających wsparcia. Jeżeli posiadacie Państwo informacje o osobach przebywających w pustostanach, nocujących na klatkach schodowych, w piwnicach, przebywających na przystankach autobusowych czy ogródkach działkowych, proszę o przekazanie informacji o tych osobach jednej z niżej podanych instytucji:
 
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie (tel. 81 855-44-50)
2. Urząd Miasta w Lubartowie (tel. 81 8552273)
3. Straż Miejska w Lubartowie (tel. 81 8553865)
4. Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie (tel. 81 8552031)
 
 
(Burmistrz Miasta Lubartów)

Data opublikowania: 10:07, 12 grudnia 2013

Kategorie: Komunikaty