Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”

Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu województwa lubelskiego do uczestnictwa w projekcie  Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych” w ramach którego przewidziano następujące formy wsparcia:

1. Analiza potrzeb i oczekiwań, opracowanie Indywidualnego Planu Doradczego – 5h/os.

2. Doradztwo indywidualne wg. potrzeb (psycholog, psychoterapeuta, prawnik, itp.) – 2h/os.

3. Warsztaty kompetencji zawodowych:

· 21h doradztwa grupowego,

· 2h doradztwa indywidualnego

4. Warsztaty „Godzenie życia zawodowego z rodzinnym” – 14h

5. Szkolenie „Akademia Fundraisingu” – szkolenia modułowe:

· M I – Akademia Umiejętności Interpersonalnych – 14h

· M II – Akademia Komputera – 84h

· M III – Akademia NGO – 49h

· M IV – Akademia Fundraisingu – 98h

6. Staże przez okres 4 miesięcy.

Dla Uczestników przewidziano materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osoba zależą, dodatek szkoleniowy oraz stypendium stażowe.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu www.laf-los.pl

 

Data opublikowania: 09:40, 4 grudnia 2013

Kategorie: Komunikaty