Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie

Jubileusz 110 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie oraz 85-lecie Orkiestry Dętej OSP obchodzono 30 listopada w Urzędzie Miasta Lubartów.

W uroczystościach uczestniczył między innymi burmistrz Janusz Bodziacki, zastępca  burmistrza Radosław Szumiec, sekretarz Anna Bielińska, skarbnik Lucyna Biskup, Przewodniczący Rady Miasta Antoni Czop oraz radni miejscy.

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie zdobywała wielokrotnie pierwsze miejsca na przeglądach orkiestr dętych. Ma na swoim koncie prestiżowe koncerty. Jest żywą wizytówką naszego miasta i regionu. Liczy dziś 55 muzyków. W orkiestrze gra głównie młodzież w wieku od 14 do 26 lat, jak również starsi członkowie. Funkcję kapelmistrza od 2008 roku pełni Andrzej Zaręba, funkcję prezesa od 2009 roku – Janusz Ogrodowski. Prezes dziękował podczas uroczystości za wkład wielu osób oraz instytucji w działalność orkiestry, w szczególności samorządowi Miasta Lubartów.

Szczególnie chciałbym złożyć podziękowania na ręce pana burmistrza – mówił Janusz Ogrodowski. – To głównie dzięki środkom z Urzędu Miasta orkiestra może funkcjonować, rozwijać się, zdobywać laury na konkursach. Dziękuję też panu komendantowi, który bez reszty oddany jest orkiestrze a także przedstawicielom władz, które też nas wspierają, wszystkim instytucjom, osobom, z którymi współpracujemy, dzięki którym zdobywamy kontakty, możemy pozyskiwać środki, funkcjonować i osiągać sukcesy.

Specjalne listy z podziękowaniem orkiestra przygotowała dla radnych miejskich, przedsiębiorców, sponsorów, dyrektorów jednostek wspierających jej działalność.

Niespodzianką podczas jubileuszowych uroczystości było przybycie zaprzyjaźnionej orkiestry The Band of The West Yorkshire z Wielkiej Brytanii. W ich ojczystym języku przywitał gości Komendant Powiatowy PSP Grzegorz Szyszko. Muzycy przybyli z gratulacjami (po polsku) oraz. prezentem (repliką pomnika, który stoi przed ich kwaterą w West Yorkshire, upamiętniającą pracę strażaków).

Gośćmi specjalnymi była także delegacja zaprzyjaźnionej orkiestry dętej z Gminy Mełgiew.

Za dotychczasowy dorobek oraz kreowanie kultury muzycznej województwa Marszałek Województwa Lubelskiego nadał Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego. W imieniu marszałka sztandar orkiestry odznaczył jego przedstawiciel Henryk Dudziak.

– Te 110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie to okres, w którym OSP niosła ratunek wszystkim mieszkańcom, mieniu i społeczeństwu – powiedział obecny na jubileuszu Lubelski Komendant Wojewódzki PSP Tadeusz Milewski. – Wiele dobrego przez ten czas zrobiła straż dla wychowania młodzieży. Orkiestra, która obchodzi 85-lecie jest tego przykładem.

Opracowanie dotyczące historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie przygotował Longin Tokarski, kierownik Muzeum Regionalnego w Lubartowie. Na kilkudziesięciu fotografiach zaprezentował archiwalne zbiory, m.in. skład rady miasta po I wojnie światowej. Wśród miniaturowych fotografii widniało wielu strażaków – ochotników. Na dawnych mapach, np. z roku 1920, można było zobaczyć także lokalizację dawnej siedziby OSP. Straż mieściła się niegdyś pod adresem ul. Kościuszki 6.

Lubartowska OSP od zawsze pomagała organizować w mieście obchody świąt narodowych. Tak było podczas obchodzenia imienin pierwszego marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego 19 marca 1930 r. Jedną z ciekawostek był także dokument świadczący o tym, że niegdyś lubartowska straż zorganizowała zabawę w lesie w Trzcińcu. Bilet przynosiło się przypięty do ubrania.

Historię Orkiestry Dętej OSP w Lubartowie przedstawił Marek Sykut, wiceprezes orkiestry. Przytoczył imponującą liczbę osiągnięć. Począwszy od wielokrotnie zdobywanych pierwszych miejscach na międzywojewódzkich przeglądach orkiestr dętych, skończywszy na prestiżowych występach w kraju oraz wyjazdach zagranicznych.

Jak jubileusz, to także prezenty i życzenia. Orkiestrze przybyło nowych instrumentów. Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie Grzegorz Szyszko stwierdził z uśmiechem, że sposobem na wyjście z problemu, jakim jest brak instrumentarium, byłoby organizowanie takich jubileuszy co rok.

Czego życzyli goście? – Z okazji jubileuszu 85-lecia i w tym okresie znaczącej działalności Zarząd Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego składa wyrazy uznania i serdeczne gratulacje. Gorące podziękowania kierujemy do długoletnich, najbardziej zaangażowanych członków orkiestry oraz do dyrygenta Andrzeja Zaręby, który również ma dzisiaj mały jubileusz pracy z orkiestrą. Wszystkim członkom, bez względu na staż, życzymy wszelkiej pomyślności, z nadzieją na długie trwanie w upowszechnianiu kultury muzycznej w regionie, w kraju i poza jego granicami – powiedziała Maria Kozioł, prezes LTR. Najdłużej grający członkowie orkiestry zostali uhonorowani przez LTR osiemnastym tomem książki Lubartów i Ziemia Lubartowska, która ukazała się w jeszcze trwającym jubileuszu 470-lecia miasta. Warto wspomnieć, że Orkiestra OSP jest od kilku lat zbiorowym członkiem LTR.

A wyróżnieni przez LTR, najdłużej grający to: Wiesław Poździk, Tadeusz Poździk, Henryk Ochmański, Marcin Bednarski, Katarzyna Ogrodowska, Michał Lisek, Paweł Sternik, Andrzej Zaręba, Stanisław Korniak.

– Prowadziłem orkiestrę przez 20 lat. Kiedy przyszedłem do niej, grając wcześniej w orkiestrze wojskowej na starych instrumentach, zastałem tutaj cały komplet nowych instrumentów firmy Yamaha – mówił Stanisław Korniak, były wieloletni kapelmistrz lubartowskiej orkiestry. – Jest to wielką zasługą siedzącego tutaj pana pułkownika Tadeusza Szyszki. On tą orkiestrę wyposażył, pięknie prezentowała się. Dlatego została uznana jako orkiestra reprezentacyjna na szczeblu krajowym. Bodajże w 1991 roku zajęliśmy I miejsce w kraju, pokazaliśmy wspaniałą musztrę paradną, ćwiczyliśmy bez względu na wiek, a muzycy nie byli tacy młodzi, jak wy. Potem mieliśmy jeszcze wiele sukcesów. Pojechałem z orkiestrą 10 razy za granicę. Koncertów było bardzo dużo.

Burmistrz Janusz Bodziacki dziękował za wkład orkiestry i OSP w dorobek miasta.

Spotkania jubileuszowe są szczególną sposobnością, aby wejrzeć w przeszłość dorobek tego czasu, który za nami, ale też,  aby by obecnie żyjący mogli wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy tworzyli to dobro, w tym przypadku jednostki OSP w Lubartowie i Orkiestry OSP. Lubartów w tym roku wspólnie z Wami obchodzi swój jubileusz.

W imieniu mieszkańców pragnę podziękować Wam za to wszystko, co wnieśliście w dorobek naszego miasta przez ostatnie lata. Dziękujemy Wam za to, że młodzież naszego miasta i okolic może się kształcić dzisiaj rozwijając swoje talenty. Jesteśmy dumni z orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie. Cieszymy się, że sławicie nasze miasto tutaj na miejscu w Polsce i poza granicami naszej ojczyzny. W działalności naszej samorządowej stanowicie doczesne miejsce. Wiem od pana prezesa, ze dotacja z miasta stanowi zdecydowaną większość Waszego budżetu. Na miarę naszych możliwości wspomagamy i chcemy wspomagać Waszą działalność. Decyzją z dnia 29 listopada orkiestra uzyskała dodatkową dotację na zakup instrumentów.

Podczas uroczystości jubileuszowych nie obyło się bez okolicznościowego koncertu w wykonaniu orkiestry, która po raz kolejny udowodniła, że gra fenomenalnie.

     


Film z uroczystości obchodów

 

 

Data opublikowania: 15:23, 3 grudnia 2013

Kategorie: Aktualności