Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości dla osób 50+

Od  1 listopada 2013 Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpocznie realizację projektu „40 tysięcy możliwości dla 50+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych, powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie następujących powiatów województwa lubelskiego:

 • bialskiego
 • Powiat m. Biała Podlaska
 • chełmskiego
 • Powiat m. Chełm
 • hrubieszowskiego
 • janowskiego
 • krasnostawskiego
 • kraśnickiego
 • lubartowskiego
 • opolskiego
 • parczewskiego
 • radzyńskiego
 • świdnickiego
 • tomaszowskiego
 • włodawskiego
 • zamojskiego
 • Powiat m. Zamość

zamierzających rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu).

 

Wsparciem objętych zostanie 50 osób (w tym 25 kobiet) bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych.

Priorytetowo traktowane będą:

·         kobiety (w tym powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dzieci)

·         osoby długotrwale bezrobotne

·         osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

1.     Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

·         opracowanie Indywidualnych Planów Działań

·         szkolenie „ABC przedsiębiorczości i tworzenia biznesplanu”

·         doradztwo indywidualne z zakresu sporządzania wniosków o finansowe wsparcie inwestycyjne i pomostowe oraz biznesplanu

2.     Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: jednorazowe wsparcie kapitałowe dla 35 osób w kwocie maksymalnie 40.000,00zł. ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa

3.     Wsparcie pomostowe:

A.     Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze:

·         Warsztaty z zakresu prawidłowego wydatkowania i rozliczania wsparcia finansowego i pomostowego

·         Indywidualne konsultacje tematyczne zgodnie z Indywidualnym Planem Działania z zakresu rozliczania dotacji, przygotowania wniosku o wsparcie pomostowe, prawa, marketingu, księgowości

B.     Podstawowe wsparcie pomostowe – udzielane 35 osobom w kwocie do 1.000,00 zł. w formie comiesięcznych transz dotacji przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwiających pokrycie obligatoryjnych opłat, ponoszonych niezależnie od poziomu przychodów

C.     Przedłużone wsparcie pomostowe – udzielane 18 osobom w kwocie do 1.000,00 zł. w formie comiesięcznych transz dotacji przez 5 kolejnych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zapewniamy:

·         materiały szkoleniowe (książka, teczka, notatnik, długopis, materiały przygotowane przez wykładowców);

·         wyżywienie podczas szkoleń;

·         zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

 

Działania w ramach projektu realizowane będą w trzech Oddziałach Fundacji Inicjatyw Lokalnych:

·       Chełm – ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm, tel. 82 5649870, e-mail: chełm@lfr.lublin.pl

·       Lublin – ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, tel. 81 5323357, e-mail: lublin@fil.lublin.pl

·       Janów Lubelski – ul. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski, tel.15 872 52 52, e-mail: janowlubelski@lfr.lublin.pl

 

Dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie dostępne będę na stronie www.fil.lublin.pl

w połowie grudnia 2013 roku.

Data opublikowania: 08:13, 14 listopada 2013

Kategorie: Komunikaty