MARSZ PO ZDROWIE

Lubartów przystąpił do konkursu „Zdrowa Gmina”, którego organizatorem jest Polska Unia Onkologii. Udział polegał na prowadzeniu akcji informacyjno – edukacyjnych wczesnej profilaktyki nowotworowej.

Konkurs miał na celu zwiększenie liczby wykonywanych bezpłatnych badań w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego. Działania prowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. A ich zwieńczeniem była impreza rekreacyjna pod nazwą „Marsz po zdrowie” – Lubartów w walce z chorobą nowotworową, którą zorganizowano w sobotę 26 października na placu przed ratuszem. Celem imprezy było upowszechnienie wiedzy na temat wczesnej profilaktyki nowotworowej oraz popularyzacja zachowań prozdrowotnych. Chętni wzięli udział w marszu nordic walking w kierunku Plaży Żydowskiej. W ramach akcji można było również zmierzyć sobie ciśnienie oraz wysłuchać prelekcji na temat zdrowego żywienia i diety antynowotworowej i obejrzeć pokaz zumby. Organizatorami „Marszu po zdrowie” byli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie we współpracy z Klubem Aktywnych Art.- Fit. oraz Urząd Miasta Lubartów, który reprezentowali sekretarz Anna Bielińska i burmistrz Janusz Bodziacki:
–  Bardzo się cieszę, że jesteśmy w gronie tej części społeczeństwa, które dba o swoje zdrowie. Poprzez waszą działalność próbujecie rozpowszechniać ideę, że o zdrowie trzeba dbać profilaktycznie. Przed dwoma laty wspólnie z panią kierownik MOPS postanowiliśmy włączyć się do konkursu „Zdrowa Gmina” i mamy nadzieję, że działania będę także podejmowane w przyszłości. Życzę wszelkiej radości w dniu dzisiejszym, bo to spotkanie ma służyć propagowaniu zdrowego stylu życia – mówił burmistrz.

Data opublikowania: 15:26, 28 października 2013

Kategorie: Aktualności