„Włącz się w dialog” Program współpracy samorządu ze społecznością lokalną Miasta Lubartów na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu jest wzmocnienie jakości,  efektywności  i rozwój konsultacji społecznych na terenie Miasta Lubartów poprzez nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania  i wdrażania narzędzi i technik konsultacji.

Projekt jest realizowany w okresie od dnia 01.09.2013r. do dnia 31.08.2014r.

W ramach Projektu przewiduje się przeszkolenie 20 przedstawicieli administracji samorządowej oraz 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Formy uczestnictwa w Projekcie:

– Szkolenie wyjazdowe z zakresu form, technik i narzędzi konsultacji społecznych  (10 przedstawicieli samorządu Miasta Lubartów oraz 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych),

– Szkolenie wyjazdowe z zakresu zasad prowadzenia konsultacji społecznych w zakresie inwestycji infrastrukturalnych   (10 przedstawicieli samorządu Miasta Lubartów oraz 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych),

– Doradztwo specjalistyczne w zakresie form i technik konsultacji społecznych (28 uczestników – przedstawiciele samorządu Miasta Lubartów oraz społeczności lokalnej),

– Warsztaty konsultacyjne dla przedstawicieli samorządu  Miasta Lubartów oraz społeczności lokalnych dotyczące opracowania 2 dokumentów strategicznych (po 25 uczestników),

– Wizyta studyjna w Częstochowie i Rybniku ( 12 uczestników, 3 opiekunów).

W Projekcie mogą uczestniczyć:

– Przedstawiciele organizacji pozarządowych będący członkami, pracownikami lub wolontariuszami, mających swoja siedzibę na terenie Miasta Lubartów, którzy zostali wskazani przez te organizacje do udziału w Projekcie.

– Przedstawiciele samorządu, jednostek organizacyjnych Miasta Lubartów zatrudnieni na umowę o pracę, osoby uczestniczące w procesie komunikacji społecznej, oraz planujące włączenie się do dialogu społecznego.

– Rekrutacja uczestników jest zamknięta.

Wykaz dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w Projekcie oraz regulamin jest dostępny poniżej.

Więcej informacji  dotyczących rekrutacji i formularze rekrutacyjne dostępne są w: Biurze Projektu w Lublinie, ul. Unicka 4, lokal 206, tel. (81) 442 00 16 lub na stronie internetowej www.rozwojlokalny.pl/dialogspoleczny

REGULAMIN REKRUTACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

 

Data opublikowania: 14:56, 16 października 2013

Kategorie: Komunikaty