Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu:
„Programu współpracy Gminy Miasta Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”

Szczegóły w BIP

Data opublikowania: 08:11, 10 października 2013

Kategorie: Komunikaty