Oświadczenie Przewodniczącego Rady Miasta na temat przyczyn zamknięcia obrad 39 sesji

 
Oświadczenie
 
W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w lokalnych mediach dotyczącymi przyczyn zamknięcia obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Lubartów w dniu 25 września 2013r., informuję:
 
Sesja Rady Miasta została zamknięta po wyczerpaniu ustalonego porządku obrad. Wszystkie istotne sprawy dla mieszkańców naszego miasta zostały rozpatrzone i podjęte. Uznałem, że tocząca
się dyskusja w punkcie „wolne wnioski” nacechowana była negatywnymi emocjami z elementami agresji, personalnych oskarżeń, wykraczała poza sprawy istotne dla mieszkańców Lubartowa. Przebieg obrad w tym punkcie naruszał powagę sesji.
 
Z tych względów korzystając ze swoich uprawnień ustawowych i statutowych zamknąłem obrady Sesji Rady Miasta.
 
Lubartów, dnia l października 2013r.
 
Przewodniczący RM
Antoni Adam Czop

Data opublikowania: 13:38, 2 października 2013

Kategorie: Komunikaty