Bezpłatne porady obywatelskie

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Lubartowa, zainteresowanych skorzystaniem z nieodpłatnych porad prawnych.

Porady udzielane są w biurze w przy ulicy Józefa Bema 8 oraz za pośrednictwem innowacyjnego systemu poradnictwa internetowego – świadczonego przez utworzoną w tym celu e–kancelarię prawną dostępną na stronie: www.poradyobywatelskie.pl. System e–porad umożliwia otrzymanie bezpłatnej pomocy obywatelskiej, bez konieczności wychodzenia z domu w ciągu 3 dni. Zadanie jest współfinansowane z budżetu miasta Lubartów

Projekt realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. „Świadomy obywatel – bezpłatne poradnictwo obywatelskie” powstał w oparciu o dobre praktyki wypracowane w ramach projektu „Mam Prawo”, realizowanego na terenie województwa lubelskiego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. W ramach projektu z profesjonalnej pomocy prawników i doradców skorzystać osoby znajdujące się w trudniej sytuacji materialnej lub rodzinnej, ale również wszyscy zainteresowani tego typu pomocą. Świadczenie poradnictwa obywatelskiego odbywa się przy zachowaniu zasad: bezpłatności, poufności, bezstronności oraz aktualności i rzetelności informacji. Równocześnie z działaniem projektu wydawany jest kwartalnik, który dystrybuowany jest bezpłatnie na terenie powiatów objętych wsparciem. Poświęcony jest on bieżącym zagadnieniom prawnym i obywatelskim. Więcej informacji, sylwetki doradców, galerie zdjęć, wzory pism znajdziecie Państwo na stronie: www.poradyobywatelskie.pl

Kontakt: BIURO PORAD OBYWATELSKICH LUBARTÓW

ul. Józefa Bema 8, 21-100 Lubartów

tel: (81) 851-00-42

lubartow@poradyobywatelskie.pl

Data opublikowania: 11:07, 5 sierpnia 2013

Kategorie: Aktualności