Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Miasta Lubartów

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej przedstawia harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie: 1 lipiec 2013 r. – 31 grudzień 2013 r.

Informujemy, że mieszkańcy Miasta Lubartów posiadający pojemniki z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Lubartowie, nie muszą zwracać pojemników. Zostały one przekazane w dyspozycje nowego sytemu odbioru odpadów komunalnych.

W przypadku nie otrzymania pojemnika do dnia odbioru, prosimy o wystawienie odpadów w zakupionych samodzielnie workach. Worki powinny mieć objętość 60 – 120 L.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Miasta Lubartów

Inne informacje dotyczące odbioru odpadów

Data opublikowania: 11:19, 1 lipca 2013

Kategorie: Komunikaty