Wystawa w Muzeum – Z przeszłości Lubartowa

Z okazji 470 – lecia założenia miasta w Muzeum Regionalnym otwarto nową wystawę. Znajdziemy na niej między innymi stare fotografie miasta, historyczną prasę, portrety właścicieli miasta oraz księży czy medale jubileuszu Lubartowa z czasów PRL- u.

Wystawa próbuje sięgać do poszczególnych obrazów przeszłości miasta najpierw Lewartowa, potem Lubartowa. Pokazuje życie obywateli, mieszkańców, zmieniających się właścicieli. Są też pamiątki związane z funkcjonowaniem lubartowskich kościołów – mówił podczas otwarcia wystawy Longin Tokarski, kierownik muzeum.

 Na ekspozycji znajdziemy między innymi dwutygodnik „Lubartowiak” poświęcony sprawom powiatu lubartowskiego, medale jubileuszu Lubartowa z czasów PRL, fotografie z powitania powracających ojców kapucynów do Lubartowa w 1938 , spis proboszczów lubartowskich opracowany przez ks. Andrzeja Tokarzewskiego oraz portrety księży lubartowskich, czy misę chrzcielną prawdopodobnie z XVIII wieku.

Konkurs historyczny o mieście

Otwarciu wystawy towarzyszyło podsumowanie konkursu historycznego zorganizowanego dla młodzieży z lubartowskich szkół pod patronatem Burmistrza Miasta Lubartów.

Nagrodzeni uczniowie to:

na poziomie szkół podstawowych:  1 miejsce – Hubert Grodzicki;  2 miejsce –Kacper Gruba; 3 miejsce – Jakub Bobiarski. wszyscy uczniowie ze szkoły podstawowej nr 1, nauczyciel przygotowujący Marek Góralski.

na poziomie gimnazjalnym; 1 miejsce – Anna Romanek z Gimnazjum nr 2 (nauczyciel przygotowujący Andrzej Sekuła); 2 miejsce – Damian Abramczyk z Gimnazjum nr 1 (nauczyciel przygotowujący Anna Kubicka); 3 miejsce – Anna Humeniuk z Gimnazjum nr 2 (nauczyciel przygotowujący Barbara Kukier).

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Lubartów i Lubartowskie Towarzystwo Regionalne.

 

Data opublikowania: 13:36, 5 czerwca 2013

Kategorie: Aktualności