Odznaczeni przez kombatantów

Uroczystość wręczenia Złotej Honorowej Odznaki oraz Medali Zwycięzców II Wojny Światowej odbyła się 19 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Odznaczenia przyznał Zarząd Główny Związku Kombatantów R.P. i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie.

 

Złotą Honorową Odznakę za zasługi dla Związku Kombatantów R.P. i Byłych Więźniów Politycznych w Lubartowie otrzymał Jerzy Zbiciak, dyrektor Gimnazjum nr 1. Szkoła kontynuuje hołd pamięci nauczycieli, którzy brali udział w konspiracji AK-owskiej, prowadzi  bogatą dokumentację patriotyczną. Włącza się też w spotkania byłych żaków i harcerzy.

Medal Zwycięzców II Wojny Światowej otrzymali: ppor. Danuta Niezabitowska, Aniela Kulesza, ppor. Piotr Kaczor, kpt. Zbigniew Bartkow, ppor. Ignacy Piekarczyk, ppor. Wacław Węgrzyn.

Odznaczenia wręczył podpułkownik Henryk Czerkaw, reprezentujący zarząd wojewódzki związku kombatantów w Lublinie.

Chciałbym podziękować za ten trud wojenny, za te lata walki, ofiary zdrowia i krwi – mówił zaproszony na uroczystość burmistrz Janusz Bodziacki.

Data opublikowania: 09:20, 24 kwietnia 2013

Kategorie: Aktualności