„eInclusion – Lubartów bez barier”

Urząd Miasta Lubartów zorganizował spotkanie z mieszkańcami uczestniczącymi w projekcie „eInclusion – Lubartów bez barier”. Do końca maja b.r. wysłużony sprzęt ma zostać wymieniony na nowy.

Spotkanie zorganizowano w kinie Lewart 26 marca. – Cieszymy się że możemy wspierać naszych mieszkańców z wykorzystaniem środków unijnych – mówił burmistrz Janusz Bodziacki – mam nadzieję, nowy sprzęt będzie dobrze służył.
Przypomnijmy, że w latach 2010 – 2013 projektem objęto 150 rodzin, którym zapewniono bezpłatnie komputery z oprogramowaniem i darmowy internet. Dodatkowo wszyscy mogli skorzystać ze szkoleń informatycznych i pomocy informatyka. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wsparcie w ramach projektu skierowane było do: gospodarstw domowych korzystających ze wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, gospodarstw domowych korzystających ze wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. Teraz przyszedł czas na modernizację sprzętu.
– W tej chwili rozpoczynamy okres trwałości projektu – mówił podczas spotkania Piotr Turowski z UM Lubartów. – Będziemy kontynuowali wsparcie dla uczestników projektu przez pięć kolejnych lat. Jednym z ostatnich zadań, jakie udało się zrealizować w ramach projektu, jest zakup nowych komputerów.

Poprzedni sprzęt był awaryjny. Nowe komputery będą objęte pięcioletnią gwarancją, co pozwoli uniknąć kosztów ponoszonych przez miasto. A Co ze starym sprzętem? Ma być użyczany innym osobom, jednak bez usługi dostępu do sieci. Przypomnijmy, że na projekt wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym miasto otrzymało ponad 1 mln 400 tys. złotych dofinansowania z UE. Aneks zwiększający udział UE  w 100 procentach, został podpisany na początku tego roku.
 

Data opublikowania: 15:38, 9 kwietnia 2013

Kategorie: Aktualności