Miejski opłatek

Tradycyjnie już okres Świąt Bożego Narodzenia to czas spotkań opłatkowych. Z tej okazji  w Lubartowskim Ratuszu  spotkali się przedstawiciele różnych środowisk i organizacji działających w naszym mieście. 

Na zaproszenie burmistrz Janusza Bodziackiego do Sali obrad Rady Miasta przybyli  proboszczowie lubartowskich parafii, policji, straży pożarnej, naczelnicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta, przedstawiciele jednostek  samorządowych z terenu Lubartowa oraz wielu instytucji działających na terenie Lubartowa. Spotkaniu towarzyszyła inscenizacja przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 po którym uczestnicy łamali się opłatkiem i wspólnie śpiewali kolędy.

Data opublikowania: 01:12, 27 grudnia 2012

Kategorie: Aktualności