Rondo Kolejowa – Piaskowa – Lubelska oficjalnie oddane do użytku

Wprawdzie kierowcy z ronda korzystają już od kilku tygodni to ostatecznego odbioru i otwarcia dokonano 11 grudnia w obecności władz miasta, proboszczów lubartowskich parafii, wykonawcy i okolicznych mieszkańców.

Zlecenie zaprojektowania ronda Gmina Miasto Lubartów zleciła Biuru Prac Inżynierskich Pan Marek Więckowski z Warszawy w lipcu 2010 r. W luty 2011 r. – Miasto Lubartów uzyskało pozwolenie na budowę dziewięć miesięcy później złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji do Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. W maju kolejnego roku zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A. na realizację tej inwestycji. Już trakcie realizacji inwestycji w listopadzie  2012 r. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, dzięki powstałym oszczędnościom w realizowanych przez inne samorządy inwestycjach projektowych zdecydował, że   Miasto Lubartów, otrzyma dotację celową na to zadanie w kwocie 363 161 zł. 

Data opublikowania: 14:12, 11 grudnia 2012

Kategorie: Aktualności