Lubartów ”Fair Play”

Kapituła konkursu „Gmina Fair Play”, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” przyznały Miastu Lubartów tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play 2012” Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

    Tylko dwa samorządy z terenu województwa lubelskiego mogą się poszczycić tytułem „Gmina Fair Play 2012 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”. W kategorii gmin wiejskich tytuł otrzymała Obsza w kategorii miasteczek i małych miast tytuł trafił do Miasta Lubartów.

    Statuetkę i stosowny certyfikat Burmistrz Janusz Bodziacki odebrał 7 grudnia podczas Gali w Sali Kongresowej w Warszawie. Ten tytuł to jasny sygnał dla inwestorów tu warto lokalizować biznes podkreśla burmistrz Janusz Bodziacki.

   Konkurs „Gmina Fair Play” jest inicjatywą skierowaną do samorządów, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swoim terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej

    To pierwszy tytuł „Gmina Fair Play” dla miasta Lubartów, już wkrótce informacje o tym pojawią się na”  wita czach” przy wszystkich drogach wjazdowych do miasta.

Data opublikowania: 08:12, 10 grudnia 2012

Kategorie: Aktualności