Miasto Lubartów ”Gmina Fair Play” Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji

Rozstrzygnięto XI edycja programu i konkursu certyfikacyjnego Gmina Fair Play”. Laureatem tytułu i certyfikatu „Gmina Fair Play 2012” jest Miasto Lubartów

Konkurs ma na celu wyróżnienie i promocję gmin „przyjaznych dla inwestorów” oraz zwiększenie zainteresowania nimi ze strony inwestorów i mediów, promowanie przejrzystych relacji z przedsiębiorcami i społecznością lokalną, promowanie współpracy pomiędzy biznesem a gminami przyjaznymi dla inwestorów. Konkurs ma również zachęcić gminy do wypracowania odpowiednich standardów obsługi przedsiębiorców poprzez wprowadzenie stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy, wsparć je w wysiłkach czynionych w celu przyciągania nowych inwestorów i  promować inwestycje przyjaznych środowisku i osobom niepełnosprawnym

Nagrody: tytuł, godło promocyjne i certyfikat „Gmina Fair Play”; Statuetka dla najlepszych gmin w poszczególnych kategoriach; wyróżnienia honorowe dla wyróżniających się gmin w poszczególnych kategoriach, tytuł „Samorządowy Menedżer Roku” dla skutecznych menedżerów gminnych.

Głównym celem programu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji jest identyfikacja gmin przyjaznych inwestorom a więc działających zgodnie z zasadami przejrzystości procedur oraz charakteryzujących się praworządnością i wysokim poziomem etycznym pracowników gminy. W związku z tym zależy nam na tym, aby gminy w pełni zaangażowane w tworzenie jak najlepszego klimatu inwestycyjnego zostały wyróżnione i uzyskały wsparcie w swych staraniach na rzecz przyciągania nowych inwestorów. Potencjalnym inwestorom wskazywane są miejsca korzystne z ich punktu widzenia, a więc takie w których inwestorzy są obsługiwani w według określonych standardów.

Data opublikowania: 11:12, 8 listopada 2012

Kategorie: Aktualności