Konkurs na logo Lubartowa

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie znaku graficznego (logo) Lubartowa.

Lubartów otrzymał prawa miejskie w 1543 r.

Od początku swojego istnienia był miastem przyjaznym i tolerancyjnym dla przybyszów, co pozytywnie wpływało na jego rozwój. Układ architektoniczny centrum miasta, zabytkowe budowle powstałe w okresach  świetności oraz współczesne przeobrażenia, których symbolem jest nowoczesny budynek ratusza wraz z otoczeniem, a także położenie nad rzeką Wieprz, stanowią o swoistym klimacie Lubartowa.

Miasto używa w swojej identyfikacji tradycyjnych symboli takich jak: herb, barwy, pieśń miejska i hejnał. Wymogiem współczesności jest jednak stworzenie reprezentacji  graficznej, która przykuwałaby  uwagę przywodząc jednocześnie pozytywne skojarzenia z miastem, będącej jednocześnie ładną i estetyczną oraz czytelną w swojej symbolice, wzmacniającej wizerunek miasta jako dynamicznego nowoczesnego ośrodka oraz  miejsca przyjaznego mieszkańcom i inwestorom, w którym doceniane jest jednocześnie dziedzictwo poprzednich pokoleń.
Stworzenie takiego znaku graficznego, spełniającego w wysokim stopniu wyżej postawione wymagania jest celem ogłoszonego konkursu.

Zasady konkursu określa Regulamin stanowiący zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubartów Nr VI/332/12 z dnia 23 października 2012 r., który wraz z formularzem zgłoszenia pracy konkursowej można pobrać poniżej.

Termin składania prac kończy się 14 grudnia 2012 r.

Data opublikowania: 11:11, 8 listopada 2012

Kategorie: Aktualności