Zostań wolontariuszem szlachetnej paczki

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA już po raz dwunasty. Wspiera osoby żyjące w  niezawinionej biedzie.

Mądra Pomoc

To co wyróżnia SZLACHETNĄ PACZKĘ, to fakt, że pomagamy osobom, które w trudnej sytuacji materialnej znalazły się z przyczyn niezawinionych (choroba, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, zdarzenie losowe, starość) i nie prezentują postawy roszczeniowej. Niezwykle istotne jest również to, że każda osoba zakwalifikowana do projektu otrzymuje pomoc, która jest ściśle dostosowana do jej potrzeb. Nie jest to wyłącznie pomoc materialna, ale również spotkanie z zaangażowanym człowiekiem – wolontariuszem, który wspiera swoją obecnością i działaniem.

Fakty:

W 2011 roku Szlachetna Paczka trafiła do 12 tys. rodzin w całej Polsce i przekazała przedświąteczną  pomoc wartą 18 mln zł. W tym roku akcja po raz drugi zawita do Niemiec i okolicznych miejscowości. W ramach projektu chcemy pomoc 45 rodzinom w naszym rejonie, ale aby to się udało, potrzebujemy jeszcze 10 wolontariuszy!  

Bez Ciebie nie uda się pomóc tym, którym pomóc można i warto!

Wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI może zostać osoba pełnoletnia, która czerpie radość z pomagania innym; chce robić to mądrze i skutecznie.
Czas trwania akcji to tylko najbliższe 2 miesiące. Główne zadania jakie spoczywają na wolontariuszu to:
•    koniec października – szkolenie;
•    październik/listopad – rozmowa z potrzebującymi rodzinami;
•    8-9 grudnia – FINAŁ, czyli wręczenie paczek przygotowanych przez Darczyńców.

Wszyscy chętni mogą zgłaszać się do przez stronę: www.superw.pl,
zaś pytania można kierować na adres: szlachetna.paczka.niemce@gmail.com.

Serdecznie zapraszam,
Katarzyna Kasperek
Lider rejonu Niemce i okolice

Data opublikowania: 14:10, 18 października 2012

Kategorie: Aktualności