Lubartowski Cross 2012

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie oraz MKS Lewart AGS w Lubartowie, zapraszają na zawody rowerowe Lubartowski Cross 2012 , które odbędą się 20 października 2012 roku, na Stadionie MOSiR Lubartów oraz terenach przyległych do Parku Miejskiego.

Zawody rozgrywane będą w 6 kategoriach:
Kategoria I przedszkolaki, klasy 0 – 1 km
Kategoria II szkoły podstawowe klasy I-II – 2km
Kategoria III szkoły podstawowe klasy III-IV – 4km
Kategoria IV szkoły podstawowe klasy V-VI – 6km
Kategoria V gimnazja klasy I-III – 8km
Kategoria VI open 20km

Dla zwycięzców przewidziano dyplomy statuetki oraz nagrody rzeczowe, dla najmłodszych uczestników słodycze.

Zgłoszenia: ze względów organizacyjnych do dnia 19.10.2012r. w siedzibie MOSiR (ul. Rynek II 1 plac przed Urzędem Miasta), w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie 501 943 818 w w/w godz. Zgłoszenia będzie można także dokonać w dniu zawodów w godz. 9.30-10.30 na Stadionie w biurze zawodów.

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych, biorą udział w zawodach pod opieką osób pełnoletnich.

Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz inne osoby niepełnoletnie, muszą posiadać zezwolenie od rodziców oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału z zawodach. Bez zezwolenia oraz oświadczenia, nie będą mogły startować w zawodach.

Rozpoczęcie zawodów godz. 11.00.

W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych, zawody zostaną przeniesione na inny termin.

Data opublikowania: 11:10, 17 października 2012

Kategorie: Aktualności