Budowa Ronda

Sprawnie przebiegają prace przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulicy Lubelskiej z ulicami Kolejową i Piaskową.

  W ramach inwestycji wieloletniej pn. : „Usprawnienie komunikacji w ciągu ulic Lubelskiej, Rynek I i Słowackiego w Lubartowie” realizowany jest jej drugi etap polegający na rozbudowie tego skrzyżowania. Rondo po zakończeniu budowy usprawni ruch i zwiększy bezpieczeństwo pieszych oraz innych użytkowników dróg w tym rejonie miasta. Rondo będzie miało 30 m średnicy zewnętrznej, z jezdnią szerokości 5,0 m i pierścieniem przejezdnym szerokości 2,0 m. Wloty na rondo o szerokości 3,5 m będą oddzielone od wylotów o szerokości 4,0 m wysepkami z azylami dla pieszych.
  W chwili obecnej prowadzone są roboty budowlane związane z budową odwodnienia oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej i teletechnicznej.

  Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z Lubartowa. Planowane zakończenie – 30.11.2012 r.

Data opublikowania: 13:08, 28 sierpnia 2012

Kategorie: Aktualności