Dokumenty życia społecznego

W  Oddziale dla Dorosłych MBP w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36 (Galeria, I piętro) czynna jest nowa ekspozycja p.t. Dokumenty życia społecznego. Ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A Mickiewicza w Lubartowie.

   Dokumenty życia społecznego (dżs) to głównie druki ulotne i okolicznościowe charakteryzujące się różnorodną formą i szatą graficzną, wydawane w celu osiągnięcia określonych celów informacyjnych, propagandowych, reklamowych itp. Dokumentują działalność różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń, instytucji czy grup społecznych oraz są świadectwem przejawów życia politycznego, społecznego i kulturalnego. Informacje jakie zawierają są bardzo często  unikatowe oraz niedostępne w innych materiałach. Część z nich ma niewielką wartość, ale są bez wątpienia i takie, których wartość jako materiału źródłowego dla badaczy zajmujących się naukami społecznymi i niektórych odbiorców jest niekwestionowana.    
    Prezentujemy foldery, informatory, plakaty i programy różnych imprez artystycznych, kulturalnych, sportowych itd., zaproszenia, ulotki, cenniki, reklamy, katalogi i prospekty handlowe, pisma, wzory np. legitymacji, proporczyki, plakietki, płyty analogowe i CD i wiele innych tego typu dokumentów.  Są to materiały dokumentujące życie Lubartowa i Powiatu Lubartów na przestrzeni XIX i XX w.
    Swoistymi cymeliami (z łac. klejnoty) bibliotecznymi są ręcznie pisane księgi cechu murarskiego z lat 20. XX w., wypisy aktów notarialnych sporządzonych u lubartowskiego notariusza L. Lassoty – również w j. rosyjskim czy metryki z XIX w. Należy do nich również akt z uroczystości otwarcia Publicznej Biblioteki Miejskiej w Lubartowie z 1949 r. Cennym źródłem informacji są opracowania fotograficzne i dokumentacyjne J. Krzysztofa Zaczka darowane przez autora bibliotece, a należą do nich m.in. Rewitalizacja centrum Lubartowa, Park miejski. Ogród francuski, Kaplice i kościoły Ziemi Lubartowskiej oraz Nekropolie Ziemi Lubartowskiej.
    Ekspozycja stanowi wybór z całości posiadanych zbiorów tego typu. Czynna będzie do połowy lutego b.r. w godzinach otwarcia biblioteki.

Data opublikowania: 12:01, 24 stycznia 2012

Kategorie: Aktualności