Oświadczenie

W sprawie informacji zamieszczanych w programach emitowanych w sieci kablowej oraz interencie przez Kanał S.

       W związku z kolejnymi przypadkami podawania nieprawdy i stronniczego  przedstawiania informacji przez Kanał S oświadczam, że nikt z Kanału S nie zwracał się do mnie w jakiejkolwiek formie z prośbą o komentarz w związku     z podjęciem pracy przez pana Andrzeja  Kardasza. Stwierdzenie lektorki w wiadomościach edycja 66  o  „nabieraniu wody w usta” i odmowie komentarza w tej sprawie jest kłamstwem.
      Dodatkowo , podczas XVII Sesji Rady Miasta  powiedziałem, że radny Jacek Tomasiak cyt. „publicznie negował potrzebę budowania zakładu”

Video

     W wydaniu informacji Kanału S edycja 65 cz 2.  wypowiedź radnego J. Tomasiaka negująca ogólną potrzebę budowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów ze spotkania z mediatorem, potwierdzająca moje słowa    została pominięta. Zacytowano zaś inny fragment sugerujący widzowi, jakoby zarzuty  burmistrza, były bezpodstawne. Tymczasem podczas lipcowego spotkania Radny – Prezes  Spółdzielni Mieszkaniowej właściciel Kanału  S w opisanym fragmencie negował pomysł budowy Zakładu:

Video

Twierdził, że Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej to monopol śmieciowy oznaczający dla mieszkańców wyższe koszty wywozu śmieci.

Video

     Słusznym oczekiwaniem widza jest wiarygodny i prawdziwy przekaz wydarzeń w życiu społecznym naszego miasta. Przytoczone dwa przykłady jako jedne z wielu w wydaniu Kanału S  podające nieprawdę i noszące znamiona manipulacji są zaprzeczeniem misji mediów.

                                                                            Burmistrz Miasta Lubartów
                                                                             (-)  Janusz Bodziacki

Data opublikowania: 09:01, 4 stycznia 2012

Kategorie: Aktualności