Negocjacje w sprawie ZZO

Trwają negocjacje w sprawie lokalizacji zakładu zagospodarowania odpadów na terenie Gminy Lubartów.  Podczas ostatniej sesji Rady Miasta burmistrz Janusz Bodziacki, przestawił  stanowisko Miasta, wraz z warunkami, które gotowe  jest spełnić w zamian z zgodę na zlokalizowanie Zakładu w Rokitnie w pobliżu składowiska odpadów.

Zwracając się do radnych burmistrz podkreślił, że choć oznacza to  między innymi odejście od roszczeń w wysokości 600 tys. zł za uczęszczanie dzieci z gminy w miejskich szkołach, w latach 2008-2010 oraz kształcić je w przyszłości tylko w ramach subwencji oświatowej. To warto takie koszty ponieść.  (Oprócz uregulowania spraw związanych z zaległymi płatnościami oświatowymi w propozycji porozumienia znalazły się preferencyjne niższe stawki za wodę i ścieki  oraz zwolnienia mieszkańców sołectw sąsiadujących z Zakładem z opłat za odbiór śmieci).  Negocjacje nad ostatecznym kształtem porozumienia będą trwać nadal bo Rada Gminy Lubartów oczekuje również ulg w opłatach za dzieci posyłane do miejskich przedszkoli.

Data opublikowania: 06:12, 5 grudnia 2011

Kategorie: Aktualności