Attache ds. kultury Ambasady Amerykańskiej z wizytą w Lubartowie

    Grupa 23 nauczycieli języka angielskiego ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i powiatu lubartowskiego wzięło udział w warsztatach szkoleniowych zorganizowanych przez Ambasadę Amerykańską przy współpracy z Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy Gimnazjum nr 2 im. H. Sienkiewicza w Lubartowie, dotyczących roli płci w uczeniu się oraz Teaching Strategies (ELL Best Practices)’ – Strategie nauczania – dobre praktyki. Warsztatom towarzyszyła wizyta Andrew B. Paul – attache ds. kultury Ambasady Amerykańskiej w Warszawie.

    W ramach warsztatów odbyła się lekcja pokazowa w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubartowie. Warsztaty poprowadził Efrain Diaz, amerykański specjalista w zakresie nauczania języka angielskiego. Efrain jest trenerem mającym doświadczenie na wszystkich poziomach nauczania. Obecnie współpracuje ze studentami w Stanach Zjednoczonych jak również pracuje przy tworzeniu podręczników i materiałów dla nauczycieli języka angielskiego. Na prośbę Ambasady Amerykańskiej przyjechał do Polski, aby współpracować z  nauczycielami na terenie naszego kraju, służąc im radą i pomocą w podnoszeniu jakości ich pracy dydaktycznej. W czasie warsztatów towarzyszyło nam wydawnictwo Pearson Longman, które przygotowało materiały warsztatowe dla nauczycieli.  Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty poświadczające  ich udział w warsztatach.
    Warsztatom towarzyszyła wizyta Pana Andrew B. Paul – attache ds. kultury Ambasady Amerykańskiej w Warszawie. Zapoznał się on z działalnością Centrum oraz zgromadzonymi w nim zasobami dydaktycznymi. Poznał również pracująca w nim kadrę. Następnie udał się do Urzędu Miasta na spotkanie z Panem Januszem Bodziackim Burmistrzem Miasta Lubartów.

   8 listopada roku Efrain Diaz poprowadził warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego z Lublina i okolic w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Warsztaty poświęcone były problematyce włączania technologii do nauczania języka obcego. Po warsztatach nauczyciele mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych poruszając  problemy, z którymi borykają się na co dzień w swojej pracy.

Data opublikowania: 17:11, 9 listopada 2011

Kategorie: Aktualności