Spotkanie dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza na spotkanie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012″.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 10 listopada b.r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Lubartów.

Z projektem „Programu współpracy…” można zapoznać się :
  – na stronie internetowej www.lubartow.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”),
  – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubartów,
  – w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Lubartów (p.213)

Data opublikowania: 11:11, 4 listopada 2011

Kategorie: Komunikaty