Zaproszenie dla przedsiębiorców

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza na spotkanie poświęcone ofercie inwestycyjnej miasta Lubartów oraz warunkom funkcjonowania i możliwościom inwestowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Spotkanie organizowane jest w ramach Projektu pn.:  „Teraz biznes – budowa Lubartowskiej Strefy Gospodarczej” i odbędzie się 11 października 2011 r. w „Zajeździe Wincentów”  k. Lubartowa.

Program spotkania:   
10.15 – Rejestracja uczestników
10.30 – Powitanie zaproszonych gości – Janusz Bodziacki, Burmistrz Miasta
              Lubartów
10.45 – Prezentacja Oferty Inwestycyjnej Lubartowa – Piotr Turowski,  
             Urząd Miasta Lubartów
11.00 – Oferta współpracy Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie –
             Dariusz Jedlina, Prezes Izby
11.20 – Przerwa kawowa
      11.40 – Oferta i warunki prowadzenia działalności w ramach SSE Europark
                   Mielec – Ingmar  Wyczałek, Z-ca Dyrektora ds. Marketingu i
                   Rozwoju ARP S.A. Oddział w Mielcu
12.00 – Program rozwoju  Lubartowskiej  Strefy Gospodarczej, Mieczysław
             Bąk – Dyrektor  Jarpol Enterprise
12.30 – Współpraca PAIiIZ z SSE, Mirosław Odziemczyk – Polska Agencja
              Informacji i Inwestycji Zagranicznych
12.50 – Panel dyskusyjny
13.20 – Lunch 

Projekt pn.:  „Teraz biznes – budowa Lubartowskiej Strefy Gospodarczej”  jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, II Osi Priorytetowej Infrastruktura ekonomiczna, Działania 2.4 Marketing gospodarczy, Schemat B.

Data opublikowania: 11:10, 4 października 2011

Kategorie: Aktualności