Nowy Rok Szkolny

Po wakacyjnej przerwie i letnich wojażach uczniowie powrócili w szkolne progi. 

A nowy rok szkolny to wiele zmian dla uczniów nauczycieli i organów prowadzących placówki oświatowe.  Obowiązkowe przedszkole dla pięciolatków. Nowe egzaminy gimnazjalne. Krótsze wakacje.  Pierwszy dzień nowego roku szkolnego w lubartowskich szkołach rozpoczęły Msze św. w kościołach parafialnych i uroczyste apele z udziałem Władz Miasta, przedstawicieli Wydziału Oświaty, Radnych Miejskich.

Od września szkoły mają obowiązek zapewnienia uczniom miejsc na podręczniki i przybory szkolne. W toaletach ma powinna być ciepła, bieżąca woda i mydło.
Wyniki egzaminu Gimnazjalnego wyszczególnione zostaną dla zadań z każdego z pięciu, bądź sześciu zakresów: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy. W przypadku egzaminu z języka obcego każdy gimnazjalista będzie miał obowiązek przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym.

W przedszkolach i gimnazjach powstaną tzw. zespoły wsparcia dla uczniów z różnymi problemami np. dysleksją, przewlekłą chorobą, ale także dla uczniów zdolnych.
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wyda ważną przez cały okres edukacji opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się, czyli np. o dysleksji czy dysgrafii.

Data opublikowania: 17:09, 6 września 2011

Kategorie: Aktualności