Lubartów laureatem w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2011

Gmina Miejska Lubartów została laureatem w Rankingu Samorządów  „Rzeczpospolitej” 2011 w kategorii najlepsza gmina miejska.

Gmina Miejska Lubartów została laureatem w Rankingu Samorządów  „Rzeczpospolitej” 2011 w kategorii najlepsza gmina miejska. Kapituła po raz 13 wyłoniła najlepsze samorządy wśród 250 gmin z całej Polski. Ranking Samorządów Rzeczpospolitej uważany jest za jeden
z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych wyznaczników osiągnieć samorządowych. Biorą w nim udział zarówno małe, jak i duże gminy, oceniane takimi samymi kryteriami.
W tegorocznej edycji punktowane były:
– dynamika wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2007 – 2010 (max 10 pkt),
– wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2008 – 2010 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta (max 10 pkt),
– zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2007 – 2010 (max 10 pkt),
– nadwyżka operacyjna w stosunku do dochodów w latach 2007 – 2010 (max 5 pkt),
– dynamika wzrostu dochodów własnych w latach 2007 – 2010 (max 10 pkt),
– relacja nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2007 – 2010 (max 6 pkt),
– dynamika wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w wybranych działach w poszczególnych latach 2007 – 2010: transport i łączność (max 5 pkt), ochrona środowiska (max 4 pkt)
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: Poznań (miasta na prawach powiatu), Mszczonów (gminy miejskie i wiejsko-miejskie), Stepnica (gminy wiejskie). Pamiątkowe dyplomy rozdano na uroczystej gali 18 lipca 2011 roku, na której obecni byli: Minister Rozwoju Regionalnego – Elżbieta Bieńkowska oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego – prof. Jerzy Buzek. Zasady i kryteria wyboru w Rankingu Samorządów 2011 zatwierdza niezależna Kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele różnych instytucji
i środowisk, którym zależy na rozwoju samorządności w Polsce.
Szczegółowe informacje opublikowano na stronie internetowej http://www.rp.pl/rankingsamorzadow2011

Zobacz DYPLOM

Data opublikowania: 11:07, 20 lipca 2011

Kategorie: Aktualności