Ruszają roboty – koniec parkingu!

Ruszają roboty budowlane przy placu po byłym targowisku. W pierwszej kolejności od 2 czerwca wykonawca rozpoczyna roboty rozbiórkowe na placu po byłym targowisku przy ul. Rynek II. To oznacza , że nie będzie już można parkować w tym miejscu

Projekt rewitalizacji centrum przewiduje zakończenie prac do końca tego roku. Rewitalizacja Centrum Miasta – zagospodarowanie Rynku II – I etap, obejmuje plac po byłym targowisku  i ulice: Rynek II, Jana Pawła II, Farna, 11-ego Listopada, Partyzancka, Kościuszki, Ogrodowa, Krótka i Berka Joselewicza.  W tej części robót przebudowana zostanie sieć wodociągowa, linie kablowe napowietrzne zostaną zamienione na podziemne, przebudowane zostanie oświetlenie uliczne, nawierzchnie ulic, placów i chodników, zainstalowane zostaną elementy małej architektury  (zdrój uliczny, wodopój, ławki itp.). 

Data opublikowania: 18:06, 1 czerwca 2011

Kategorie: Aktualności