Zaproszenie na konsultacje społeczne

Urząd Miasta Lubartów informuje, że w poniedziałek 20 grudnia b.r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących  w naszym mieście działalność pożytku publicznego.

Celem spotkania jest wymiana poglądów i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.”
Informujemy, że na stronie internetowej www.lubartow.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta umieszczono projekt  „Programu współpracy…”. Znajduje się on także w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu  Urzędu Miasta Lubartów – p.213.
Zapraszamy na spotkanie i prosimy o zapoznanie się z projektem „Programu…”

Data opublikowania: 12:12, 15 grudnia 2010

Kategorie: Aktualności