Oświadczenie w sprawie terminu sesji

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym jako Przewodniczący Rady Miasta Lubartów poprzedniej kadencji, zostałem upoważniony do zwołania inauguracyjnej sesji Rady Miasta Lubartów. Termin zwołania takiej  sesji przypada w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do  rad na obszarze całego kraju. Upływa on 2 grudnia br.

Mieszkańcy Naszego Miasta, podobnie, jak w wielu gminach w kraju 5 grudnia 2010 roku wezmą udział w ponownym głosowaniu w wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta. skuteczne zarządzanie, realizowanie wspólnych celów dla dobra Lubartowa wymaga porozumienia i kompromisów. Wyrazem takiego działania na forum Rady Miasta jest tworzenie koalicji. Jest to niemożliwe w sytuacji nierozstrzygniętych wyborów na stanowisko Burmistrza Miasta.
    Z tych względów, po konsultacjach z przedstawicielami klubów radnych uznałem, że zwołanie sesji Rady Miasta przed poznaniem wyników wyborów na  Burmistrza Miasta jest bezcelowe. Nie ma bowiem woli wśród radnych, by dokonywać na niej jakichkolwiek rozstrzygnięć.
    Zasadnym więc wydaje się pozostawienie tej kompetencji w zakresie działania Komisarza Wyborczego, który zobowiązany jest zwołać pierwszą sesję Rady Miasta nie później niż do 16 grudnia 2010 roku.

 

(-) Jacek Zalewski

Przewodniczący
Rady Miasta Lubartów V kadencji

 

Data opublikowania: 12:11, 30 listopada 2010

Kategorie: Aktualności