Miniaturka artykułu Oświadczenie w sprawie terminu sesji

Oświadczenie w sprawie terminu sesji

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym jako Przewodniczący Rady Miasta Lubartów poprzedniej kadencji, zostałem upoważniony do zwołania inauguracyjnej sesji Rady Miasta Lubartów. Termin zwołania takiej  sesji przypada w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do  rad na obszarze całego kraju. Upływa on 2 grudnia br.

Więcej