Czas na Lubartów – kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje

20 hektarów w pełni uzbrojonych terenów gospodarczych przy ul. Gazowej w Lubartowie czeka już na inwestora.

To dobrze przygotowane i zlokalizowane miejsce na inwestycje mówi podczas konferencji podsumowującej projekt „Czas na Lubartów”  Dariusz Kozyra  z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach projektu wybudowane zostały drogi umożliwiające obsługę tworzonych terenów inwestycyjnych wraz z uzbrojeniem w postaci: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz kanalizacji umożliwiającej wstrzelenie światłowodu oraz zmodernizowana została ulica Gazowa. Ponadto, z zaoszczędzonych w wyniku przetargu środków, wybudowano ścieżkę rowerową z chodnikiem wzdłuż ulicy Gazowej oraz oświetlenie terenu. W środę 29 września  Lubartowscy radni jednogłośnie poparli wnioskowaną przez burmistrza uchwałę o przystąpieniu do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro – Park Mielec.  Teraz wniosek wraz uchwałą trafi do zarządu strefy, a ten skieruje go do akceptacji Ministra Gospodarki i Rady Ministrów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już w pierwszym kwartale przyszłego roku tereny inwestycyjne przy ul. Gazowej znajdą się w ofercie strefy. Dzięki inwestycjom w strefie przedsiębiorcy uzyskają 50- procentowe ulgi w podatku CIT. Dodatkowo otrzymują również ulgi w podatku od nieruchomości. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 6 mln zł. z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka działania I.3 „Wspieranie innowacji”. Koszt całkowity projektu wynosi około 9 mln zł.

Data opublikowania: 15:10, 4 października 2010

Kategorie: Aktualności