Rusza przebudowa centrum

Jak zmieni się centrum miasta?  Planowana modernizacja „serca miasta” i związane z tym przeniesienie targowiska na ul. Kościuszki  żywo interesuje mieszkańców.  Dziś w Ratuszu podpisana została umowa z wykonawcą związanych z tym robót.

Prace budowlane wykonywać będzie konsorcjum firm w składzie: Art-Bruk z Miłocina, PRD „Puławy” i Przedsiębiorstwa Budowlano – Usługowego „Tekam” z Puław. Do 31 grudnia 2010 roku  powstanie odcinek kanalizacji deszczowej zakończony separatorem substancji ropopochodnych oraz podłączenie do istniejącej kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z nowego targowiska miejskiego. Pozostałe prace, czyli przebudowa placu po byłym targowisku i przebudowa okolicznych uliczek, wykonana zostanie do końca 2011 r.  Rewitalizacja Centrum Miasta – zagospodarowanie Rynku II – I etap, obejmować będzie plac po byłym targowisku  i ulice: Rynek II, Jana Pawła II, Farna, 11-ego Listopada, Partyzancka, Kościuszki, Ogrodowa, Krótka i Berka Joselewicza.  W tej części robót przebudowana zostanie sieć wodociągowa, linie kablowe napowietrzne zostaną zamienione na podziemne, przebudowane zostanie oświetlenie uliczne, nawierzchnie ulic, placów i chodników, zainstalowane zostaną elementy małej architektury  (zdrój uliczny, wodopój, ławki itp.).  Całość prac według kosztorysów inwestorskich wyceniona została na 6,4 mln złotych. W wyniku przetargu wybrany został Wykonawca, który zaoferował wykonanie prac za kwotę 4 189 480 zł, czyli ponad 2 miliony złotych taniej.  Na rewitalizację centrum Lubartowa władze chcą pozyskać środki europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 2.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich”. Nabór wniosków planowany jest jednak dopiero pod koniec września, dlatego też  inwestycja początkowo realizowana będzie z budżetu miasta.  Rozpoczęte prace są częścią programu rewitalizacji, który obejmuje  szerszą część śródmieścia Lubartowa.

Data opublikowania: 14:09, 15 września 2010

Kategorie: Aktualności