Lubartów na starej fotografii

Lubartowskie Towarzystwo Regionalne i Muzeum Regionalne w Lubartowie kontynuują program archiwizacji i digitalizacji starych zdjęć na nośnikach elektronicznych.

Celem tych działań jest zgromadzenie fotografie i dawnego Lubartowa, obrazujących przeszłość miasta i mieszkańców oraz zmiany w jego zabudowie. Fotografie  te będą wykorzystane dla potrzeb wystawienniczych i wydawniczych. Planowane jest też w przyszłym roku zorganizowanie wystawy „Lubartów na starej fotografii  i”. LTR i Muzeum Regionalne zwraca się z prośbą do osób i instytucji, dysponujących zdjęciami dawnego Lubartowa o pomoc w uzupełnieniu zbiorów, o ich wypożyczenie w celu
skopiowania. Obecnie w posiadaniu LTR i Muzeum jest zbiór fotografii i na płycie, pochodzący ze zbiorów prywatnych i muzealnych, które prezentują starą zabudowę Lubartowa w następujących działach: centrum miasta; ulice miasta i okolice; obiekty sakralne; pałac i park; uroczystości patriotyczne i miejskie; kultura żydowska. Kontakt: Lubartowskie Towarzystwo Regionalne, Muzeum Regionalne w Lubartowie ul. Kościuszki 28, tel. 81 855 28 08 lub Ryszard Jezior, tel. 81 855 66 39.

Data opublikowania: 17:07, 24 lipca 2010

Kategorie: Aktualności