BURMISTRZ DZIĘKUJE

Szanowni Państwo, Drodzy Lubartowianie !

     W ostatnią niedzielę 9 maja 2010 r. odbyło się referendum w sprawie odwołania mnie z funkcji Burmistrza Miasta Lubartowa przed upływem kadencji. W referendum tym ogromna większość mieszkańców miasta nie wzięła udziału udzielając w ten sposób poparcia dla stanowiska wszystkich środowisk społecznych i ugrupowań politycznych Lubartowa, które przeciwstawiły się polityce agresji, pomówień i rozpowszechniania nieprawdziwych informacji.
     Wszystkim Państwu, dziękuję za zaufanie jakim po raz kolejny obdarzyliście mnie oraz wszystkich, którzy ze mną współpracują. Pozwoli to dokończyć wiele realizowanych i zaplanowanych inwestycji oraz działań, których efekty będą służyły wszystkim mieszkańcom Lubartowa.

 
                                                          Burmistrz Miasta Lubartów
                                                             (-) Jerzy Zwoliński

  

Data opublikowania: 11:05, 13 maja 2010

Kategorie: Aktualności