WYNIKI REFERENDUM W SPRAWIE ODWOŁANIA BURMISTRZA

W dniu 09 maja 2010 r. w Lubartowie odbyło się referendundum w sprawie odwołania przed upływem kadencji Burmistrza Lubartowa Jerzego Zwolińskiego. Wsród inicjatorów referendum było dwoje opozycyjnych radnych Rady Miasta Lubartów: Bogumiła Lisek – Jublewska, Jacek Tomasiak pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie oraz Rafał Smyk – przedstawiciel handlujących na miejskim targowisku. Referendum nie było skuteczne z powodu niskiej frekwencji.

 

W referendum uczestniczyło 1962 mieszkańców Lubartowa, co stanowi 10.48% ogółu 18709 osób uprawnionych do głosowania. Z tego 1770 osób t.j. 9,46% uprawnionych wyborców opowiedziało się za odwołaniem burmistrza. Spośród wszystkich głosujących 168 osób poparło Jerzego Zwolinskiego. Stosunkowo mały odsetek osób popierających osobę burmistrza w głosowaniu był spowodowany tym, że sam zainteresowany prosił o nieuczestniczenie w tym referendum.

Data opublikowania: 13:05, 10 maja 2010

Kategorie: Aktualności