Podział środków na promocję

Informacja w sprawie sposobu podziału środków finansowych wyodrębnionych w budżecie miasta na dotacje związane z realizacją zadań z zakresu promocji Miasta przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Informuję, że Zarządzeniem Nr V/614/10 ustalony został następujący podział środków:

1.    46 000 zł. – kwota przeznaczona na realizację zadania promocji Miasta przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych.
2.    84 000 zł.- kwota przeznaczona na realizację zadania promocji Miasta przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Burmistrz
(-) mgr inż.   Jerzy Zwoliński

Data opublikowania: 11:02, 24 lutego 2010

Kategorie: Aktualności