Czas na Lubartów

 W związku z realizowanym przez miasto Lubartów projektem „Czas na Lubartów – kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszy na rozwój Polski Wschodniej, przebywała w Lubartowie delegacja jednej z hiszpańskich firm, zainteresowanej lokalizacją w woj. lubelskim fabryki produkcji mrożonek warzywnych.

     Wielkość planowanej inwestycji wyniosłaby ok. 30 mln €, a w fabryce docelowo mogłoby znaleźć zatrudnienie ok. 200 osób.
    Lubartów stanowi bardzo atrakcyjne miejsce dla lokalizacji tego typu fabryki. Spodziewana łatwość pozyskania surowców warzywnych od okolicznych producentów, położenie terenów inwestycyjnych w bliskości ciągów komunikacyjnych, kompleksowe przygotowanie tych terenów w ramach wyżej wspomnianego projektu oraz podaż siły roboczej, stanowią atuty tej lokalizacji.

Data opublikowania: 15:01, 27 stycznia 2010

Kategorie: Aktualności