Podsumowanie współpracy z Emilczynem

Grudniowa konferencja w Ukraińskim Emilczynie podsumowała projekt „Demokratyczne i europejskie doświadczenia Miasta Lubartów w rozwoju samorządności lokalnej i postaw obywatelskich Rejonu Emilczyńskiego na Ukrainie”.

Konferencja w Ukraińskim Emilczynie podsumowała projekt „Demokratyczne i europejskie doświadczenia Miasta Lubartów w rozwoju samorządności lokalnej i postaw obywatelskich Rejonu Emilczyńskiego na Ukrainie”. Spotkanie było podsumowaniem zrealizowanego projektu w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Przedstawiciele samorządu lubartowskiego oraz dyrektorzy szkół odwiedzili partnerskie miasto i rejon Emilczyn z obwodu Żytomierskiego na Ukrainie.

Projekt ten stanowi odpowiedź na problemy i wyzwania przed jakimi staje partnerski samorząd ukraiński w aspekcie rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i wejściu do UE. Współpraca międzynarodowa została nawiązana poprzez podpisanie umowy o współpracy pomiędzy samorządami w roku 2007. Od tego czasu, trzy lata z rzędu Urząd Miasta Lubartów wygrywa konkursy MSZ i realizuje partnerskie projekty z Rejonem Emilczyńskim na Ukrainie w ramach Polskiej Pomocy Zagranicznej mające na celu wsparcie działań służących integracji europejskiej i przemian obywatelskich.

Edycja 2009 w swoim programie obejmowała zorganizowanie warsztatów i wizyt studyjnych zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. W ramach 1 działania na Ukrainie odbyły się warsztaty  dotyczące zasad funkcjonowania jednostek samorządów w realiach UE. Przedstawiciele z Polski odwiedzili równoległe jednostki na Ukrainie.

Kolejnym etapem realizacji projektu były wizyty i warsztaty odbywające się w Polsce, mające na celu przedstawienie funkcjonowania jednostek samorządu lokalnego, na przykładzie Urzędu Miasta w Lubartowie. Cykle spotkań, seminariów i wizyt studyjnych pozwoliły na wymianę doświadczeń wśród partnerów projektu. Podczas wizyt studyjnych w Warszawie między innymi w polskim Parlamencie, zaprezentowany został uczestnikom system finansowania i stanowienia prawa dla samorządów terytorialnych w Polsce oraz jego wpływ na możliwości funkcjonowania i rozwoju lokalnego.
 
W ramach trzeciego działania uczestnicy projektu poznali zasady pisania projektów i zdobyli wiedzę na temat sposobów ich finansowania. Podczas wizyty w Polsce odwiedzili  między innymi Lubelskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, a także lubartowskie gimnazja, szkoły podstawowe i II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja. Uczestnicy wizyt mieli okazję „od kuchni” obserwować zarządzanie i funkcjonowanie polskich samorządów, jednostek i organizacji oraz wykorzystywanie przez nie środków zewnętrznych, unijnych i krajowych.

Na zakończenie realizacji projektu w ramach 4 w siedzibie  rady rejonu Emilczyńskiego zorganizowania została konferencja podsumowująca realizację projektu, a także pierwsze forum  na temat integracji europejskiej pn: „Pierwszy Emilczyński Dzień o Unii Europejskiej” w gimnazjum emilczyńskim, który miał na celu kształtowanie proeuropejskich postaw i budowanie pozytywnego klimatu w społeczności Emilczyńskiej. Na spotkaniu podsumowującym przedstawiony został raport  z realizacji  projektu. W trakcie trwania panelu dyskusyjnego, głos zabrali również uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście m.in. przedstawiciel wojewódzkiej rady z Żytomierza, przedstawiciele partnerskiego samorządu ukraińskiego i szczebla wojewódzkiego, którzy podzielili się spostrzeżeniami dotyczącymi dotychczasowej współpracy w ramach projektu oraz możliwościami wejścia Ukrainy do UE.

Data opublikowania: 02:01, 19 stycznia 2010

Kategorie: Aktualności