Czy spółdzielcom zgasną kolejne latarnie?

Czy będą dalsze wyłączenia latarni na terenach, których właścicielem i zarządcą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie?

   Pomimo wielokrotnych wezwań Urzędu Miasta Lubartów, władze Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie bronią się przed przejęciem odpowiedzialności finansowej za oświetlenie terenów swoich osiedli. Obowiązujące przepisy prawne nie pozwalają, aby za to oświetlenie płaciło Miasto. Do wykonania tych przepisów zobowiązany jest burmistrz, który od kilku lat stara się doprowadzić do stanu normalności opisanego przepisami prawnymi, w którym właściciel i zarządca nieruchomości ponosi koszty jej oświetlenia. Miasto natomiast, tak to wynika z obowiązujących przepisów, powinno płacić za oświetlenie ulic, dróg i placów publicznych. Definicja drogi publicznej jest zawarta w odpowiednich regulacjach prawnych. Pewne jest jedno. Drogi na terenach spółdzielni mieszkaniowej nie należą do kategorii dróg publicznych, są natomiast drogami wewnętrznymi, o czym informują rozstawione przez spółdzielnię tabliczki, przy wjazdach na jej tereny. Słowo „publiczny” ma w tym przypadku swoją interpretację prawną i nie można go stosować w ujęciu popularnym w rozumieniu jako np. ogólnie dostępny. Zawiłości prawne, które dla przeciętnego czytelnika nie muszą być zrozumiałe, powinny być zrozumiałe dla osób  kierujących działaniami firm, instytucji czy radnych.
     W dniu 23 listopada 2009 r. Burmistrz Miasta Lubartów Jerzy Zwoliński wystosował kolejne pismo w tej sprawie do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie w którym ponownie tłumaczy z czego wynika konieczność zapewnienia oświetlenia terenów spółdzielni przez jej władze. Burmistrz apeluje też do władz spółdzielni o zapoznanie się i prawidłową interpretację przepisów prawa oraz podjecie działań zmierzających do przywrócenia oświetlenia w wyłączonych w sierpniu tego roku latarniach. Opieszałość i nieuzasadnione przedłużanie sprawy w zakresie rozwiązania tych problemów może skutkować wybuchem konfliktu społecznego. W piśmie tym burmistrz zaznaczył ponadto, że „bezczynność ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej i przedłużanie w czasie rozwiązania przedmiotowego problemu zmusza go do podjęcia dalszych radykalnych działań”. W związku z czym zapowiedział, że od 1 grudnia 2009 r. Miasto zaprzestanie płacenia za energię elektryczną dostarczaną do kolejnych opraw oświetleniowych zlokalizowanych na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie oraz od 1 stycznia 2010 r. za energię elektryczną doprowadzaną do wszystkich latarni, za konserwację których płaci spółdzielnia na podstawie umowy zawartej z zakładem energetycznym.

Data opublikowania: 07:11, 26 listopada 2009

Kategorie: Aktualności