Będą lekcje rosyjskiego

Młodzież uczęszczająca do Lubartowskich szkół będzie mogła uczyć się języka rosyjskiego w dwujęzycznych klasach .

4 listopada z inicjatywy wicekuratora Kuratorium Oświaty w Lublinie Henryka Bogdana Wagnera i burmistrza Jerzego Zwolińskiego miało miejsce  spotkanie dyrekcji Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS z władzami samorządowymi i oświatowymi, a także dyrekcją gimnazjów i liceów Lubartowa.  Spotkanie było poświęcone kwestii wprowadzenia klas dwujęzycznych z językiem rosyjskim, bądź na poziomie rozszerzonym w miejskich gimnazjach i liceach oraz współpracy burmistrza Lubartowa z Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS w zakresie promocji języków słowiańskich w regionie. Profesor Feliks Czyżewski, przedstawił ofertę Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, zmierzającą z jednej strony ku integracji środowiska uniwersyteckiego z władzami oświatowymi i samorządowymi regionu lubelskiego, z drugiej zaś ku współpracy z konkretnymi szkołami w zakresie możliwości kształcenia zarówno studentów jak i nauczycieli w zakresie języków słowiańskich, między innymi w ramach współpracy z Fundacją  „Russkij mir”. Jak podkreslli uczestnicy spotkani a w naszych warunkach geopolitycznych i ekonomicznych warto wziąć pod uwagę konieczność nabywania przez młodzież umiejętności posługiwania się nie tylko językami zachodnimi, ale również językiem sąsiadów.  Rozszerzenie możliwości nauczania j. rosyjskiego odbywać się może poprzez  stopniowe wprowadzanie klas dwujęzycznych z językiem rosyjskim, bądź na poziomie rozszerzonym, niemniej konieczna jest w tu współpraca z kuratorium odnośnie ilości godzin przeznaczonych na naukę języka oraz z samorządem odpowiedzialnym za stworzenie dodatkowych etatów dla nauczycieli języka obcego. Burmistrz Jerzy Zwoliński zadeklarował wsparcie ze strony Miasta Lubartów projektów dotyczących języka i kultury rosyjskiej, podkreślając, że zainteresowanie nauką tego języka deklarowali sami uczniowie, którzy widzą możliwość wykorzystania znajomości rosyjskiego w dalszej nauce czy poszukiwaniu pracy. 

Data opublikowania: 14:11, 20 listopada 2009

Kategorie: Aktualności