Spotkanie w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Urząd Miasta Lubartów informuje, że we wtorek 24 listopada 2009 r. o godz.14.00 w sali nr 10 UM Lubartów odbędzie się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w naszym mieście. Tematyka spotkania będzie dotyczyć przede wszystkim projektu „ Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.”

 Projekt „Programu współpracy…” znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów –  Program. Z projektem można zapoznać się także w Wydziale Oświaty, Kultury i Sporu Urzędu Miasta Lubartów. Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z w/w tekstem oraz przygotowanie ewentualnych wniosków i uwag na spotkanie.

Data opublikowania: 10:11, 18 listopada 2009

Kategorie: Komunikaty