Pomóżmy Ukrainie

W związku z sytuacją zdrowotną na Ukrainie, Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska wystąpiła z apelem o włączenie się do ogólnopolskiej akcji pomocy dla regionów Ukrainy.

   Rozszerzająca się epidemia grypy w bezpośredniej bliskości granicy polskiej, stanowi także zagrożenie dla mieszkańców naszego regionu i miasta. W dniu 31 października 2009 r. strona ukraińska poprosiła o pomoc międzynarodową, obejmującą przekazanie szczepionek, leków oraz sprzętu medycznego i ochrony indywidualnej. Lista potrzeb Ukrainy w tym zakresie została zamieszczona na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – http://www.uw.lublin.pl/ .
  W związku z tym Burmistrz Lubartowa Jerzy Zwoliński zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich instytucji, firm, stowarzyszeń, organizacji politycznych, działających na terenie Lubartowa oraz osób prywatnych, o organizowanie zbiórek oraz dokonywanie wpłat na podane poniżej konta:

  Caritas: Kredyt Bank SA O/ Lublin Nr 79 1500 1520 1215 2000 9121 0000 z dopiskiem „EPIDEMIA GRYPY
  PCK: konto 95 1240 5497 1111 0000 5011 8221 z dopiskiem „POMOC DLA UKRAINY” lub w kasie PCK przy ul. Puchacza 6 w Lublinie i w lokalnych zarządach PCK.

  Zebrane na wskazanych kontach pieniądze zostaną przekazane na zakup faktycznie niezbędnych leków i urządzeń medycznych dla Ukrainy.

Data opublikowania: 10:11, 5 listopada 2009

Kategorie: Komunikaty