Jest wniosek na LCK

17 mln zł dofinansowania na budowę Lubartowskiego Centrum Kultury chcą uzyskać władze w Lubartowa. Środki na ten cel pochodziłyby z funduszy europejskich a stosowny wniosek złożony został już w Urzędzie Marszałkowskim.

Projekt obejmuje budowę obiektu o powierzchni ponad 2, 4 tys. powierzchni użytkowej netto, którego dwie bryły symbolizują dwie różne strefy funkcjonalne: Domu Kultury i Zespołu Sal Widowiskowych. Projekt przewiduje parkingi na ponad 120 miejsc.  Teren pod miejsca parkingowe może również być wykorzystywany do ustawienia instalacji dla  imprez organizowanych na wolnym powietrzu.  Lubartowskie Centrum Kultury powstać ma na ul. Ks. J. Popiełuszki . Na ten cel Miasto zakupiło brakujące tereny oraz zorganizowało konkurs architektoniczny  na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej.  Wpłynęło 13 prac konkursowych. Nagrodzone zostały dwie prace, które najbardziej spełniały oczekiwania Zamawiającego.  Autorem pracy jest Pani Maria Godlewska, z którą podpisano umowę na wykonanie projektów budowlano – wykonawczych.  Inwestycja wynika z dokumentów programowych miasta: Strategii Rozwoju Miasta Lubartów do roku 2015 i Programu Rozwoju Lokalnego. W dniu 2.10.2009 r. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie Projektu w wysokości 70% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013  w ramach Działania 7.1  Infrastruktura kultury i turystyki. Reszta będzie pochodziła z budżetu miasta.  Koszt budowy szacuje się na około 20 milionów złotych. W przypadku pozyskania środków rozpoczęcie robót nastąpi w 2010 roku, a zakończenie w 2011. Obecnie Lubartowski Ośrodek Kultury korzysta z pomieszczeń Gimnazjum nr 2 w Lubartowie po tym jak został eksmitowany z lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Cichej.

 

Data opublikowania: 08:11, 5 listopada 2009

Kategorie: Aktualności