Lubartów przyjazny oświacie

Gmina przyjazna oświacie i jej pracownikom” to tytuł, który otrzymało Miasto Lubartów podczas uroczystego Posiedzenia Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP, 23 października w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli TON w Lublinie.

Spotkanie zorganizowane było okazji obchodów 70 rocznicy powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska, Prezes ZNP Sławomir Broniarz, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Lubelszczyzny, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z całego województwa, członkowie i sympatycy Związku. Zebrani usłyszeli okolicznościowy referat na temat działalności Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na Lubelszczyźnie, który wygłosiła Maria Jędryczkowska. Spotkanie było okazją do uhonorowania nauczycieli TON okolicznościowymi medalami oraz dyplomami i kwiatami zadedykowany im został również wiersz K. I. Gałczyńskiego przez uczennicę liceum, gospodarza uroczystości. Ponadto wręczono także Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, medale KEN i Złoty Medal za Długoletnią Służbę tym , którzy nie mogli odebrać ich podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. Medal KEN otrzymał m.in. Włodzimierz Kosior – z Lubartowa W trakcie posiedzenia nagrodzono gminy i miasta tytułem „Gmina przyjazna oświacie i jej pracownikom”. Pomysłodawczynią tego rankingu jest Celina Stasiak – Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP. Nauczycielski związek uhonorował 24 spośród 260 samorządów województwa lubelskiego, wśród nich Lubartów. Dyplom odebrał burmistrz Jerzy Zwoliński; Ogromnie cieszy mnie to wyróżnienie szczególnie że przyznawane jest ono przez nauczycielski związek zawodowy w oparciu o 10 surowych kryteriów. Oznacza to, że samorząd Lubartowa dobrze dba o oświatę. Od lat inwestujemy w poprawę jakości bazy dydaktycznej i warunki pracy i płacy nauczycieli i pracowników oświaty. I to przynosi efekty.  Jak informuje Danuta Rafał Prezes Ogniska Miejskiego ZNP w Lubartowie  „Była to pierwsza edycja rankingu skierowanego do samorządów województwa lubelskiego i cieszy fakt, że już w pierwszej edycji jesteśmy w czołówce gmin  przyjaznych oświacie. Po uwagę brane były m.in. nakłady przeznaczone na oświatę, prowadzone inwestycje oświatowe i terminowość przekazywania środków dla szkół. Należy podkreślić również, że tytuł otrzymaliśmy dzięki dobrej współpracy z Burmistrzem i Radą Miasta .  Oprócz Lubartowa z terenu powiatu lubartowskiego wyróżniona została jeszcze tylko gminy Ostrówek i  Abramów.  Uroczyste posiedzenie Zarządu Okręgu zakończyło się występem uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Lublinie pod kierunkiem Ewy Kajak.

Data opublikowania: 08:10, 30 października 2009

Kategorie: Aktualności