Głosuj na Lubartów

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Instytucja Zarządzająca Programem Rozwój Polski Wschodniej zorganizowało konkurs internetowy pod nazwą „Przymierz się” którego celem jest wybór najpopularniejszego projektu Programu Rozwoju Polski Wschodniej. Projekt , który uzyska najwięcej głosów, wygra promocję medialną w całym kraju!
Jednym z projektów biorących udział w konkursie jest „Czas na Lubartów”, którego realizację rozpoczęto w Lubartowie kilka dni temu.

Dokładne informacje na temat samego konkursu i realizowanych projektów można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.przymierzsie.pl . Projekt, który otrzyma największą ilość głosów, wygra promocję medialną w całym kraju.

Całkowita wartość realizowanego w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej przez miasto Lubartów projektu „Czas na Lubartów – kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje”, wynosi ok. 9 mln 235 tys. zł. Możliwość oddania głosu na ten właśnie projekt oraz bliższe informacje na jego temat, można znaleźć na stronie http://przymierzsie.pl/projekty/projekt67.php .

Na realizację projektu do Lubartowa trafi dotacja w wysokości  6 milionów 250 tysięcy złotych, za co przygotowane zostanie dla inwestorów do końca przyszłego roku 20 hektarów terenów inwestycyjnych przy ul. Gazowej.  Teren stanowi obszar przeznaczony pod produkcję, z dopuszczeniem lokalizacji usług komercyjnych.

W ramach projektu wybudowane zostaną drogi umożliwiające obsługę tworzonych terenów inwestycyjnych wraz z uzbrojeniem.

Przygotowane tereny inwestycyjne zostaną zaoferowane inwestorom lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, na inwestycje o co najmniej lokalnym charakterze innowacyjności, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Oferta zostanie skierowana do przedstawicieli każdej branży, a o wyborze inwestycji, w sytuacji wielości ofert, będzie decydował stopień jej innowacyjności.

Głównym celem  realizowanego projektu jest poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Lubartowie poprzez zwiększenie dostępnej ilości kompleksowo przygotowanych terenów inwestycyjnych. Dla mieszkańców oznacza to możliwość zapewnienia nowych miejsc pracy w jak najbardziej stabilnych, opartych na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i technologicznych, innowacyjnych przedsiębiorstwach. 

Wszystkich mieszkańców i sympatyków Lubartowa zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu i poparciu projektu realizowanego przez miasto Lubartów. Głosować można tylko raz dziennie z jednego komputera. Głosowanie trwa do 16 października 2009 r..

Data opublikowania: 10:10, 7 października 2009

Kategorie: Aktualności