Miniaturka artykułu Lubartów przyjazny oświacie

Lubartów przyjazny oświacie

Gmina przyjazna oświacie i jej pracownikom" to tytuł, który otrzymało Miasto Lubartów podczas uroczystego Posiedzenia Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP, 23 października w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli TON w Lublinie.
Więcej
Miniaturka artykułu ”eInclusion – Lubartów bez barier”
Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty nabór osób do objęcia wsparciem w ramach projektu „eInclusion – Lubartów bez barier”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Miniaturka artykułu Pani Edyta na podium !

Pani Edyta na podium !

Już drugi rok z rzędu Edyta Borowicz – Czuchryta, anglistka z Lubartowa, została jednym z najlepszych nauczycieli w Polsce.
Więcej
Miniaturka artykułu Tak może wyglądać centrum miasta
Czy rzeczywiście będzie ładniej? To pytanie nurtuje wielu mieszkańców Lubartowa, a planowana rewitalizacja „serca miasta” jakim jest rynek i związane z tym przeniesienie targowiska na...
Miniaturka artykułu Głosuj na Lubartów

Głosuj na Lubartów

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Instytucja Zarządzająca Programem Rozwój Polski Wschodniej zorganizowało konkurs internetowy pod nazwą „Przymierz się” którego celem jest wybór najpopularniejszego projektu Programu Rozwoju Polski Wschodniej. Projekt , który uzyska najwięcej głosów, wygra promocję medialną w całym kraju! Jednym z projektów biorących udział w konkursie jest „Czas na Lubartów”, którego realizację rozpoczęto w Lubartowie kilka dni temu.
Więcej