Przyjazna Ukraina

Rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Demokratyczne i europejskie doświadczenia Miasta Lubartów w rozwoju samorządności lokalnej i postaw obywatelskich Rejonu Emilczyńskiego na Ukrainie”. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które przyznało na ten cel – po postępowaniu konkursowym – środki w wysokości ponad 125 tys. zł. dla Lubartowa.

 

W ramach zaplanowanych i uzgodnionych z MSZ działań, w dniach 9 – 15 sierpnia 2009 r. przebywała w Emilczynie na Ukrainie grupa robocza, która wspólnie z trenerem projektu panią Moniką Dominik, przekazywała doświadczenia z funkcjonowania wybranych lubartowskich szkół i Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Dyrektorzy tych jednostek prezentowali je i dzielili się doświadczeniami z pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych. Prezentacje te wzbudziły zainteresowanie wśród ukraińskich uczestników warsztatów, którzy wyrażali chęć współpracy w zakresie występowania o środki zewnętrzne dla realizacji wspólnych projektów. Prace w tej dziedzinie będą kontynuowane w ostatniej fazie realizacji projektu, gdy partnerzy ukraińscy przyjadą na warsztaty do Polski.

W delegacji polskiej oprócz dyrektorów placówek, pracowników Wydziału Promocji i Projektów Społecznych UM realizującego ten projekt, uczestniczył Przewodniczący Rady Miasta Lubartów Jacek Zalewski, który zaprezentował uczestnikom warsztatów generalne zasady polskiej samorządności. Z rozmów z Ukraińcami wynika, że chcieliby, aby wprowadzono w ich kraju te elementy funkcjonowania społeczności jakie sprawdziły się w Polsce.

Poza uczestnictwem w warsztatach lubartowska delegacja odwiedziła szkoły w Rychalsku, Baraszi , Emilczynie oraz Radę Wojewódzką w Żytomierzu. Spotkała się także z władzami miasta i rejonu Emilczyn. Podczas tych wizyt ukraińscy gospodarze prezentowali swój dorobek.

Na uwagę zasługuje fakt, że wszędzie polska delegacja z Lubartowa była bardzo ciepło przyjmowana. Jej uczestnicy podkreślali otwartość, gościnność i przyjazność Ukraińców, co przeczy stereotypom, które wśród wielu z nas jeszcze tkwią. W obwodzie żytomierskim żyje wielu obywateli ukraińskich pochodzenia polskiego. Podczas spotkań z tą grupą ludności podkreślano zgodę jaka panuje między nimi a Ukraińcami.

Data opublikowania: 08:08, 25 sierpnia 2009

Kategorie: Aktualności